Plenum – Tema: Betydningen av forskningen for bærekraftig verdiskaping?

– Faglige innlegg
– Presentasjon av FHFs prioriteringer for 2018 og Forskningsrådets kommende utlysninger

Tidspunkt
-